HISTÒRIA DE LA COOPERATIVA

1.-Antecedents històrics

La Cooperativa Obrera Tarraconense (COT) inicia les seves passes el 1904, però no es fins 1920 quan es consolida mitjançant l’obertura de la botiga, el cafè i el forn. És també el moment del gran esforç inversor que implica la compra del solar i la construcció de l ‘edifici.

cooperativa2La COT, a diferència de moltes altres cooperatives, tindrà dificultats durant la Segona República: l’impacte de la crisi dels anys trenta, els canvis  generacionals en la gestió de l’entitat, la davallada de la base social, l’increment de deutors… tot plegat contrasta amb l’eufòria cooperativista d’aquells anys afavorida per la consolidació de la Federació de Cooperatives de Catalunya, per l’èxit de moltes entitats, per la nova llei de Cooperatives de Catalunya i per una empatia dels moviments populars en l’exercici de l’autonomia política. En els anys de la Guerra Civil, la Cooperativa incrementa notablement la seva base social fruit de les circumstàncies del moment.

La “Ley de Responsabilidades Políticas“ s’aplicà a les cooperatives i bona part del  seu patrimoni fou confiscat.

En la immediata postguerra, el moviment cooperatiu entrà en un procés crític; bona part dels dirigents i militants seran exiliats,les entitats sotmeses a un increment de pressions del comerç i en qualsevol cas estigmatitzades per esquerranes. Tanmateix la COT no fou incautada; però patí les conseqüències de la situació. En la dècada dels cinquanta es clausura el café, s’amortitza el forn i la botiga entra, com tota l’entitat en un estat de letargia.

L’existència d’un arxiu documental a la COT ha permès resseguir l’evolució de l’entitat dins del moviment cooperatiu català. És aquesta una monografia sobre un instrument creat per pagesos,peons, empleats, ferroviaris, dependents de comerç i altres menestrals que endeguen una cooperativa per tal d’abaratir el seu consum, accedir a prestacions socials i constituir un nucli d’activitat cultural i de lleure prou important a Tarragona. Als locals de la Cooperativa s’han aplegat corals, colles sardanistes, castellers, clubs esportius i també han servit per activitats polítiques, sindicals i socials. Fou una iniciativa d’associació popular típica de la riquesa de la societat civil catalana.

DEL LLIBRE LA COOPERATIVA OBRERA TARRACONENSE

Consum, treball i lleure a Tarragona (1904-1965) de Montse Duch. Edicions El Mèdol