aula d'arts escèniques

teatre per a joves - petits 1 (12-14 anys)

Professor:

1a part

Cristina Murillo

2a part

David Colomera

Horari:

Divendres 17:00 a 20:00

Preu:

40€ mensuals / 35€ Socis COT

Objectius:

1a part

Treballar les habilitats comunicatives.
Potenciar el treball cooperatiu entre els alumnes.
Impulsar la creativitat.
Adquirir consciència corporal i utilitzar el cos, la veu i el text com a elements expressius.
Ampliar i entrenar la capacitat d’improvisació.
Augmentar l’escolta i la complicitat escèniques dins del grup.
Identificar les diferents parts d’una història.
Millorar la presa de consciència del cos i veu de l’alumne.
Desenvolupar la memòria.
Afavorir les relacions interpersonals.

2a part

Aprendre tots els conceptes que integren la posada en escena d’una obra de teatre.
Conèixer els diferents llenguatges teatrals, clàssics i contemporanis, així com tenir una visió global de diferents propostes possibles per dur a terme.
Decidir col·lectivament i treballar en equip per tal d’aconseguir el repte d’escenificar un muntatge teatral a final de curs.
Dotar l’alumnat d’eines que els hi permetin treballar amb llibertat i disciplina qualsevol vessant del teatre i el seu creixement personal.

Continguts:

1a part

 • L’actor com a creador.
 • Coordinació, reflexos percepció i ritme.
 • El teatre dins un àmbit social.
 • La veu com a instrument físic.
 • El cos/gest com a comunicador.
 • El cor i el corifeu.
 • La improvisació.
 • L’escolta.
 • La desinhibició.
 • Com confeccionar personatges a través de diferents generes teatrals

2a part

Des de les diferents visions de la interpretació teatral que al llarg de la història han adquirit protagonisme, des d´Stanislavski fins a Peter Brook, passant per David Mamet o Antonin Artaud, realitzarem diferents exercicis que ens ajudin a trobar la manera d’interpretar un text, el seu context, el personatge i de manera global l’obra en la que ens hem inmers

Metodologia:

1a part

El curs s’estructura en dos grans blocs. El primer correspondria al 1r semestre i seria una fase de joc i experimentació, per conèixer el grup, les seves dinàmiques i els seu interessos per encarar el muntatge de la mostra de final de curs. La segona part correspondria al 2n semestre que seria la fase pròpiament dels d’assajos de la peça, per tal de preparar l’espectacle final de curs.

Les sessions s’estructuren en 4 parts:

1a. Dinàmica d’entrada a la sessió. Oblidar-nos de les coses de fora, centrant-se primer en un mateix i després en el grup (15min aprox).
2a. Escalfament des del joc amb propostes que vagin encarades a entrenar el que es treballi en el bloc tres (45 min aprox),
3a. La sessió pròpiament dita, on durant el primer semestre es tocaran diverses disciplines per saber els interessos del grup i que desembocaran en el muntatge final. Durant el segon semestre serà la part destinada a assajar l’espectacle (105 min aprox),
4a. Tancament i posada en comú de les conclusions, inquietuds i el que haguem experimentat en cada sessió (15 min aprox).

2a part

Les sessions es dividiran en tres parts, totes orientades a l’escenificació del projecte final:
Exercicis de tècnica corporal, vocal i interpretació,
Jocs teatrals i d’improvisació,
Lectura i interpretació dels textos escollits.

Competències que treballem:

1a part

 • Aprenem a jugar escènicament desenvolupant l’escolta amb el company.
 • Aprenem a utilitzar el públic com a motor d’acció/reacció.
 • Generem el nostre propi material i analitzem què funciona dramàticament.
 • Fomentem el treball en equip, la pròpia confiança i el compromís amb un objectiu comú. Despertem la capacitat de concentració.
 • Fomentem l’originalitat i la imaginació.

2a part

 • El treball col·lectiu i cooperatiu.
 • L’escolta activa i el diàleg com a mitjans d’enteniment i creixement com a grup.
 • La creativitat i la disciplina com a eines imprescindibles en qualsevol àmbit artístic i professional.
 • Prendre decisions amb llibertat des del coneixement o la intuïció.
 • Treballar des de la iniciativa pròpia i les aportacions del professorat i la resta del grup per a aprofundir i donar més transversalitat a la feina realitzada.
 • Capacitat crítica i aprendre a verbalitzar les opinions, així com també rebre les crítiques i les opinions de manera constructiva.

© Copyright 2018 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats.